UDAL KOORDINAZIO KONTSEILUA

Udal Koordinazio Kontseilua udaleko idazkari nagusiaren eta Osoko Bileraren erabaki politikoak eta barne-antolakuntzako ekintzak gidatzen dituen kide anitzeko organoa da.

KOORDINAZIO KONTSEILUA

1.- Idazkari nagusia – Miren Echeveste. Alderdiaren ordezkaritza. Idazkaritzen koordinazioa.

2.- Antolakuntzako idazkaria – Alderdiaren antolakuntzako dokumentazioa. Barne-prozesuen antolakuntza (primarioak, kontsultak, bozketak). Alderdiaren agenda. 

3.- Erreskate sozialeko idazkaria – Harrera-arloko politikak. Gizarte-bazterkeriaren aurkako politikak. Prekarietatearen aurkako politikak. 

4.- Diskurtso eta analisi politikoko idazkaria – Egoera politikoaren analisia. Gainerako alderdien jarraipena. Alderdiaren jarraipena beste maila batzuetan. Alderdiaren diskurtsoa.

5.- Gizarte zibileko idazkaria – Harremanak gizarte-mugimenduekin. Harremanak Bidasoako eskualdeko elkarteekin. 

6.- Komunikazio eta prentsako idazkaria – Sare sozialak eta webgunea. Prentsa-komunikatuak. Komunikazio-estrategia. 

7.- Berdintasuneko idazkaria – Udal mailako eta udalaz gaindiko berdintasun-politiken analisia. Alderdiaren barruko berdintasun-politiken analisia. Diskurtso politikoaren kontrola berdintasunaren ikuspegitik. Harremanak elkarte feministekin eta LGTBI elkarteekin.

8.- Animalien eskubideen aldeko eta ekologiako idazkaria – Animalia ongizateko politikak. Ingurumen-arloko politikak. Trantsizio energetikoko politikak. Hondakin-politikak (murriztu, berrerabili eta birziklatu).

LAGUNTZAILEAK 

1.- Partaidetza eta zirkuluko laguntzailea – Aldekoen eta militanteen zerrenda eguneratzea. Lurralde eta estatu mailako ekitaldien berri ematea kontseiluari. Zirkuluko aktak gordetzea.

BESTE ARLO ETA ERDURADUN BATZUK

1.- Pentsiodunak.

2.- Gure Morada. 

3.- Logistika.